Mor!


Bedrijfsgegevens en Contact

Bij twijfel, neem contact met ons op!

Finance Xplained
Ondernemingsnummer & BTW: BE 0867 414 283
EMAIL: Learn@FinanceXplained.com
Tel: 00 32 496 43 94 00
Post: Elenestraat 101, 9620 Zottegem - Belgium

FinanceXplained KMOP Registratie:  DV.O225876Gebruiksvoorwaarden (Bij inschrijving)

1. Inleiding
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op deelnemersregistraties voor "openbare opleidingen" georganiseerd door Finance Xplained. Lees ze aandachtig door, want ze bevatten belangrijke informatie. Door uw registratie in te dienen, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze voorwaarden met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, kan Finance Xplained uw registratie niet aanvaarden.
2.Inschrijven/Registratie
Uw registratie is een aanbod aan Finance Xplained om een openbare opleiding bij te wonen onder voorwaarde van onze acceptatie. Een bindende overeenkomst tussen Finance Xplained en u wordt pas gevormd wanneer u een schriftelijke/ e-mailbevestiging van acceptatie ontvangt ("" Bevestiging "of" Bevestigd ") met de door u geleverde contactgegevens op het ogenblik van de registratie. Finance Xplained behoudt zich het recht om de registratie te weigeren.
3.Annuleringsbeleid
Annulering verzoeken moeten schriftelijk (e-mail of brief) worden gedaan en ons bereiken op kantoor 30 dagen voor de begindatum van de opleiding.
- Bij een annulatie voor de 30 dagen van opleiding, worden administratieve kosten aangerekend van 100 euro + BTW.
- Deelnemers die annuleren binnen de 30 dagen vóór de begindatum van de opleiding zijn aansprakelijk voor het betalen van het volledige opleidingsgeld.
4. Deelnemer substitutie/vervanging
Vervangingen van deelnemers binnen de onderneming zijn welkom. Een verzoek moet schriftelijk worden ingediend en uiterlijk binnen 5 dagen voor aanvang van de opleiding door Finance Xplained zijn ontvangen. In alle andere opzichten worden registraties van gedelegeerden alleen voor persoonlijk gebruik uitgegeven en kunnen tijdens de opleiding niet met iemand worden gedeeld.
5.Vluchten en accommodatie
Vluchten en hotelaccommodatie mogen alleen geboekt wanneer de opleiding is bevestigd door FinanceXplained. De deelnemer is als enige verantwoordelijk voor de vlucht- en verblijfregelingen en de kosten. In het onwaarschijnlijke geval dat Finance Xplained een evenement zou moeten annuleren, is het niet FinanceXplained niet verantwoordelijk voor de eventuele kosten die deelnemers maken. Finance Xplained raad daarom aan om volledig restitueerbare vliegtuigtickets en hotelaccommodatie aan te kopen.
6. Overdracht naar een andere opleidingsdata
Als u binnen een periode van 2 maanden naar een andere opleidingsdata wil overstappen, wordt 100 euro extra aangerekend om uw registratie over te maken. Geen extra kosten zullen aangerekend worden indien u een vervangende deelnemer stuurt voor de geboekte opleiding.
7. Betalingsvoorwaarden
De betaling voor de opleiding moet volledig worden ontvangen door Finance Xplained, in overeenstemming met onze betalingsvoorwaarden, uiterlijk 48 uur vóór de opleiding. Als de volledige betaling niet vóór de opleiding wordt ontvangen, kan Finance Xplained (naar eigen goeddunken) de betaling eisen als voorwaarde voor uw deelname aan de opleiding of de toegang weigeren. Geen terugbetaling zal plaatsvinden en een saldo van de vergoedingen blijft verschuldigd en betaalbaar wanneer toegang tot een openbare training wordt geweigerd.
8. Vroegboekkorting
Alle kortingen worden toegepast op het ogenblik van de inschrijving en zijn onderworpen aan de goedkeuring van Finance Xplained. Kortingen voor groepsregistraties zijn alleen geldig voor het aantal gedelegeerden dat is opgegeven. Als het aantal deelnemers dat daadwerkelijk deelneemt aan de opleiding (om welke reden dan ook) kleiner is dan het aantal dat is vermeld op het registratieformulier, kan Finance Xplained (naar eigen goeddunken) de aangerekende kosten wijzigen.
9. De prijs en kosten van de opleiding
De prijzen voor elke opleiding zijn correct op het ogenblik van publicatie. Finance Xplained behoudt zich het recht om de prijzen op elk moment te wijzigen, maar wijzigingen zijn niet van invloed op registraties die al zijn bevestigd.
10. BTW
Alle vermelde prijzen zijn BTW Exclusief. Als een bepaald land specifieke belastingen vereist, dan wordt het geheel of een deel van het bedrag van de betaling verhoogd met een bedrag dat nodig is om de belastingen te compenseren.
11. Het formaat van de opleiding!
Finance Xplained kan (naar eigen goeddunken) het formaat, de sprekers, de deelnemers, de inhoud, de locatie en het programma of elk ander aspect van de opleiding op elk moment en om welke reden dan ook wijzigen, al dan niet vanwege overmacht en zonder aansprakelijkheid.
12.Opleidingsdata en locatie
Finance Xplained kan (naar eigen goeddunken) op elk ogenblik en om welke reden dan ook de datum wijzigen of een opleiding annuleren. Waar Finance Xplained de datum wijzigt om welke reden dan ook of de opleiding annuleert, behalve als gevolg van een “Force Majeure Event”, biedt Finance Xplained u de mogelijkheid om deel te nemen aan een volgende opleiding. Als u ervoor kiest om niet de her georganiseerde opleiding bij te wonen (en ons tijdig hiervan op de hoogte te stelt) of als wij een dergelijke opleiding niet organiseren, heeft u (als uw enige rechtsmiddel), naar eigen goeddunken, recht op om een creditnota of een terugbetaling te ontvangen met betrekking tot de inschrijvingskosten die we hebben ontvangen.
13. Force Majeure / Overmacht
Ingeval van overmacht (naar eigen goeddunken van Finance Xplained) de opleiding niet kan doorgaan op de geplande locatie of op de geplande datum; dan houdt Finance Xplained het recht maar niet verplichting (naar eigen goeddunken) om alternatieve faciliteiten of locatie voor de openbare training aan te bieden; en / of de publieke opleiding opnieuw te plannen. Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is Finance Xplained niet aansprakelijk voor enig verlies, vertraging, schade of andere aansprakelijkheid die voortvloeit uit de annulering of de wijziging van de datum van de Opleiding, hoe dan ook ontstaan of een verandering van locatie.
14.Governance
Finance Xplained kan (naar eigen goeddunken) de toegang tot de opleiding weigeren of verwijderen, indien de deelnemer niet voldoet aan de algemene voorwaarden, een beveiligingsrisico, overlast of ergernis vormt voor het uitvoeren van de opleiding. De deelnemer stemt ermee in om te voldoen aan alle redelijke instructies die zijn uitgegeven door Finance Xplained, de opleiders of de eigenaren van de locatie waar de opleiding doorgaat.
15. Audio en visueel materiaal
Alle ongeoorloofde fotografie en het opnemen of verzenden van audio- of beeldmateriaal, gegevens of informatie van en tijdens de opleiding is uitdrukkelijk verboden
16. Privacy en Persoonlijke informatie
De persoonlijke informatie die u ons verstrekt, zal door ons in een database worden bewaard en zal niet aan derden worden verstrekt.
17.Aansprakelijkheid
Voor zover maximaal toegestaan door de en van toepassing van de wet, sluit Finance Xplained het volgende uit: (a) alle aansprakelijkheid voor verlies, letsel of schade aan personen of eigendommen op de opleiding; (b) alle vrijwaringen, garanties, voorwaarden en bepalingen (expliciet of impliciet); en (c) daadwerkelijke of vermeende indirecte schade of gevolgschade, ongeacht de oorzaak, door u geleden of door enig winstverlies, verwachte winsten, besparingen, verlies van zakelijke inkomsten, verlies van bedrijfsactiviteiten, verlies van kansen, verlies van goodwill of enig ander type van economisch verlies (direct of indirect). Als Finance Xplained om welke reden dan ook aansprakelijk is jegens u, is de totale aansprakelijkheid van Finance Xplained jegens u in verband met de Opleiding (ongeacht of deze voorwaarden of anderszins van toepassing zijn) beperkt tot het bedrag van de registratiekosten die u aan Finance Xplained heeft betaald.
18. Beleggingsadvies
Finance Xplained vormt geen of biedt geen advies aan in verband met een aanbod tot kopen of verkopen of een verzoek om een aanbod tot het kopen of verkopen van enige of effecten of financiële instrumenten of enig beleggingsadvies. Beleggingen zijn een individuele of een bedrijfsmanagementbeslissing en potentiële beleggers moeten dergelijke onderzoeken uitvoeren die de belegger nodig acht. Deelnemers moeten hun eigen juridisch, boekhoudkundig en fiscaal advies inwinnen om een onafhankelijke bepaling te maken van de geschiktheid en de gevolgen van een belegging in effecten.
19.Wijzigen van voorwaarden en bepalingen
Finance Xplained behoudt zich het recht om deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd aan te passen. U bent echter onderworpen aan de algemene voorwaarden die gelden op het ogenblik dat u de inschrijving indient.
20. Toepasselijk recht
Deze voorwaarden en bepalingen vallen onder de Belgische wetgeving en geschillen zijn onderworpen en ter betwisting onder Belgisch recht en de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.


Privacybeleid en GPDR

Introduction

The purpose of this Privacy Policy is to describe how FinanceXplained ("FinanceXplained," "us," "we," or "our") collects, uses and shares information about you through our Website interfaces (e.g., websites and mobile applications) owned and controlled by us, including www.FinanceXplained.com (collectively referred to herein as the "Site"). Please read this notice carefully to understand what we do. If you do not understand any aspects of our Privacy Policy, please feel free to contact us at Learn@FinanceXplained.com.

Your Personal Information


- Personal, Identifiable Information.

We store the personal information which you provide when you enquire or register for a course or newsletter. This information is required to process your course subscription and communicate with you.  We use this information:

• To deal with your enquiry or application and to provide you with appropriate services and these may include sending you further information.
• Your agreement to store this data is also confirmed when you accept our terms and conditions and register for a course
• FinanceXplained does not use cookies in any form, tracking your access through our website.
• Your personal information is solely held by FinanceXplained and is not distributed external or to any third-party organisations.
• Your feedback on the attendance of the course is held solely by FinanceXplained, as a means of monitoring our own performance, unless explicit permission is granted by you to use it in our promotional activities.
• For research and to help us plan and improve our services. We may contact you ourselves or ask outside research agencies to do so on our behalf.

- Non-Personal Information.

Through third party organizations, such as Google Analytics, when users come to our Site, we may track, collect and aggregate Non-Personal Information indicating, among other things, which pages of our Site were visited, the order in which they were visited, when they were visited, and which hyperlinks were "clicked."

Updating or Deleting Your Personal Identifiable Information

You can request information about your personal Identifiable Information or confirm that it remains correct and up-to-date. You may also contact us via Learn@FinanceXplained.com to ask to remove any stored information. We try to answer every email promptly but may not always be able to do so. Keep in mind, however, that there will be residual information that will remain within our databases, access logs and other records, which may or may not contain your Personally Identifiable Information. If you have any privacy-related questions, unresolved problems, or complaints you may contact us via Learn@FinanceXplained.com.

Security

We take security very seriously. All staff are made aware of the security procedures they must follow when handling personal information. Data is protected from unauthorised access and we are confident no one will be able to access your personal information unlawfully. Please note that internet email is never a totally secure way of communicating. By using it, you agree that you will send any information by email at your own risk.

Links to third-party sites

While we will take all reasonable precautions to make sure that other organisations we deal with have good security practices, we are not responsible for the privacy practices of those organizations whose websites may be linked to our service.
 
Registration Terms of Use

When booking a course with FinanceXplained, the registration page will ask you at the bottom of the page to accept our “Terms and Conditions”, these terms can found following this linkBelgische Overheidssubsidies & Voordelen


Belgische subsidies


Werk u voor een Vlaamse of Brusselse KMO? Dan kan u tot 50%, 40% of 30% subsidie krijgen op de kostprijs van de opleiding.

Deze subsidies worden toegekend door de Belgische regio's.

- Vlaams Gewest: KMO-portefeuille
- Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 
Vlaanderen: kmo-portefeuille


U kan gebruikmaken van de kmo-portefeuillesubsidies om voor een deel de programmakosten te financieren. Afhankelijk van de grootte van uw bedrijf kan u een KMO portefeuille aanvragen tot maximum 15.000 euro per jaar, gesubsidieerd door de overheid.

Kleine bedrijven: < 50 FTE   en < € 10.000.000 Omzet of < € 10.000.000 Balans
- Maximum 40% van de opleiding kan gesubsideerd worden (max. €10.000)

Middelgrote bedrijven: < 250 FTE en < € 50.000.000 Omzet of < € 43.000.000 Balans
- Maximum 30% van de opleiding kan gesubsidieerd worden (max. €15.000)

 

Hoe de KMO-portefeuille aanvragen?

  • U schrijft zich eerst in, en doet dan een aanvraag voor subsidie: uw subsidieaanvraag moet afgerond zijn binnen de 14 kalenderdagen na de startdatum van opleiding. Handig om weten is dat u de subsidieaanvraag kan doen zonder al over de factuur te beschikken. Daarop hoeft u dus niet te wachten.
  • Kosten voor catering kunnen maximum een maximumsubsidie van €25 per persoon per dag krijgen. Cursusmateriaal en andere kosten worden niet gesubsidieerd.


Voor meer info en updates kan u terecht op   www.kmo-portefeuille.be

Registratie FinanceXplained:

FinanceXplained KMOP Registratie:  DV.O225876


Brussels Hoofdstedelijk Gewest: steun voor kmo’s


Zelfstandige of kmo gevestigd in een van de 19 Brusselse gemeenten? U kan voor het volgen van een opleiding subsidies aanvragen bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

  • Maximaal 3 opleidingen per kalenderjaar per onderneming
  • Per opleiding kan maximaal 50% van de opleidingskosten gesubsidieerd worden (plafond van 2500 euro)
  • U schrijft zich eerst in en doet dan een aanvraag voor subsidie (bij voorkeur voor de start van de opleiding, ten laatste 30 kalenderdagen na de startdatum van het opleiding)
  • De opleiding kost minstens 1000 euro

 

Alle info vindt u op de website van het Brussels gewest

In het Nederlands:  Website Brussel

In het Frans:  Website Brussel


Nog Vragen? – Contacteer Ons!


FinanceXplained
Accounting Departement
T: +32 496 43 94 00
E: Accounts@FinanceXplained.com

FinanceXplained KMOP Registratie:  DV.O225876